Ως “Mobilography” ορίζεται οποιαδήποτε λήψη φωτογραφίας έχει πραγματοποιηθεί με το κινητό ή παρόμοια συσκευή. Για πολύ καιρό αστειευόμουν με φίλους στην προσπάθεια σύγκρισης τηλεφώνου και φωτογραφικής μηχανής. Ακόμα και τώρα καμιά φορά αδυνατώ να κάνω οποιαδήποτε σύγκριση. Κάπου εδω όμως ταιριάζει γάντι η έκφραση: ¨Καλύτερη φωτογραφική μηχανή είναι αυτή που έχεις πάντα μαζί”. Έχοντας λοιπόν πάντα μαζί το κινητό μου αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμο ελλείψει άλλου φωτογραφικού μέσου. Οικογενειακές στιγμές, τοπία, φωτογραφία δρόμου, πορτρέτο. Σε όλα τα είδη φωτογραφίας, το κινητό ήταν παρών όποτε το χρειάστηκα. Έτσι εντελώς ανύποπτα συγκετρώθηκε υλικό που δεν το είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση αλλά και που ποτέ δεν διέγραψα. Συχνά πυκνά επέστρεφα σε αυτό και κάθε φορά ξεχώριζα μια ή δυο φωτογραφίες που για εμένα είχαν κάποια αξία. Όχι απαραίτητα φωτογραφική αξία και μόνο η ανάμνηση της στιγμής ήταν αρκετή. Με το “Mobilography” επιχειρώ να παρουσιάσω ένα μικρό μέρος αυτού του υλικού.


“Mobilography” is defined as any photo taken with a mobile phone or similar device. For a long time I joked with friends about trying to compare a phone and a camera. Even now sometimes I can not make any comparison. Ηowever, as a wise man said: ¨The best camera is the one you always have with you “. Having always my mobile phone with me proved to be extremely useful in the absence of another camera. Family moments, landscapes, street photography, portrait. The mobile phone was present whenever I needed it. Completely unsuspectingly, I have collected material that I did not particularly appreciate but also I have never deleted it. One the other hand, more often than not, I singled out one or two photos. That photos had some value for me. Not necessarily photographic value, but only the memory of the moment was enough.

https://photorious.gr/gallery/